søndag 6. juli 2008

Lyckan/Målet är att finna den först

hd.se/helsingborg/2008/07/06/goemda-paerlor-lockade/

Klick på länken och ni får läsa ett reportage om lyckad geo-caching. Mina föräldrar var på geo-caching event i går i Helsingborg, och en reporter följde deras jakt efter den första cachen.

Ingen kommentarer: