fredag 11. april 2008

Att vara snäll

"Ömhet och snällhet är inte ett tecken på svaghet och förtvivlan, men uttryck för styrka och beslutsamhet" Kahlil Gibran

Det tycker jag är så flott, att vara snäll är faktiskt något bra något som visar styrka. Stefan Einhorn säger i sin bok "konsten att vara snäll", att om vi strävar efter att vara snälla mot andra, så kan vi inte unngå att samtidigt göra något gott för oss själva. Snällhet är viljan till att göra något gott omsatt till handling. Det kräver klokskap och ibland integritet och mod, skriver Stefan Einhorn.

"Folk kommer att glömma vad du sa, folk kommer att glömma vad du gjorde, med de kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna sig" Bonnie Jean Wasmund

Ingen kommentarer: