lørdag 8. november 2008

Idag är dagen

Hur ofta talar vi om för de som står oss nära, hur glada vi är i dem och hur mycket de betyder. Hur ofta ger vi komplimenter, eller uppmuntrande ord. Idag är dagen, använd dagen riktigt, vänta inte till en annan dag. Du vet aldrig när det är försent, och jag tror aldrig att det är för tidigt. En kram, en liten överraskning, ett telefonsamtal eller varför inte skriva ett kort.

Lite fakta om du behöver bevis.

Kramen kan också vara ett sätt att ge tröst och trygghet åt en annan varelse. Denna användning har stöd i vetenskapliga undersökningar om samband mellan lugn och beröring. wikipedia.

Ingen kommentarer: