søndag 17. august 2008

Där är jag uppväxt

Här bodde jag under perioden 1975 till 1988. Alltså i princip alla mina skolår. Ni som känner mig vet ju att jag har flyttat en hel del, men här kan ni alltså se att jag bott lång tid på ett ställe. Fast det är väl knappast min förtjänst att vi bodde länge där, det var väl mina föräldrar som bestämde, och det är jag tacksam för. Trivdes bra, och till och med bättre nu när jag tänker tillbaka på det än jag kanske ibland tyckte i tonårstiden, då jag uppfattade Laxå som litet och kanske inte så spännande. Vad det gäller själva huset, så hade det under min tid, tyvärr, eternitplattor. Det är de nya ägarna som har satt på en den vackra röda panelen. (foto av min far)

Ingen kommentarer: