lørdag 13. desember 2008

Luciamorgon

För mig är detta en av årets vackraste morgonar. Det är mörkt mörkt ute, men så kommer ljuset och sången. Det ligger hopp i detta, om ljuset som kommer. Lucia