fredag 23. januar 2009

Dagens citat


Jag ser det goda i allt som sker

I allt som händer har vi alltid ett val - och det är hur vi själva skal reagera på det. Vi kan välja att låsa oss, bli negativa eller destruktiva. Men vi kan också välja att se det storartade, ljusa och goda som finns i händelsen - hur själva händelsen än ser ut. För i varje skeende finns alltid ett ljus, Innerst inne. Låt dagen idag bli den dag då du uppmärksammar detta ljus!

Hämtat från denna sidan


Ingen kommentarer: